Shiatsu Massage Nieuwegein
Topografie Pols TCM

Polsdiagnose

Normale pols

Een normale, gezonde pols, heeft Shen, Qi en is geworteld. Shen is gerelateerd aan de hart-Qi en betekent dat de pols voldoende kracht en regelmaat heeft. De aanwezige Qi laat zien of de maag-Qi kan zorgen voor de goede structuur en golfvorming. Het betekent dat er voldoende Qi is om het bloed in het vat te laten bewegen en dat er voldoende bloed is om het vat mee te vullen. De geworteldheid van de pols heeft te maken met nier-Qi. De pols heeft dan een bodem waardoor yin het yang kan ankeren.

Kenmerken van een normale pols:

 • Voelbaar op alle drie de niveaus
 • Heeft een gelijkmatig ritme
 • Is in alle drie de posities (cun, guan, chi) voelbaar
 • Heeft een gelijkmatige golfvorming (amplitude)
 • Soepele structuur bloedvat
 • 60-80 slagen per minuut


Topografie van de pols

Het oppervlakkige niveau van de pols reflecteert de status van het Yang, de Qi en het externe. Het diepe niveau toont de status van het Yin, de Xue en het interne.

Daarnaast laat de pols de status van de 12 organen zien, op het diepe niveau de Zang (Yinne organen) en op het oppervlakkige niveau de Fu (Yange organen). De topografie van de organen is weergegeven in onderstaande figuur.

Topografie van de pols

De 6 polsbeelden volgens de Ba Gang

Pols

Basiskwaliteit

Ba Gang

Fu Mai

Oppervlakkig

Biao (Externe)

Chen Mai

Diep

Li (Interne)

Shuo Mai

Snel

Re (Hitte)

Chi Mai

Langzaam

Han (Koude)

Shi Mai

Volte

Shi (Volte)

Xu Mai

Leegte

Xu (Leegte)

12 polsbeelden 

Chi-nees

Engels 

Neder-lands

Kenmerken

Pathologie

Fu Mai

Floating

Opper-vlakkig/
vlottend

Duidelijk voelbaar aan de oppervlakte, maar kracht neemt af richting de diepte. Als een vlot op het water

 • Extern: aanval EPF (Wei Qi stijgt op om te strijden tegen EPF)
 • Yin-leegte: Yin is te zwak om Yang vast te houden waardoor Yang opstijgt

Chen Mai

Deep/
Sub-merged/ Sunken

Diep

Voelbaar vlak bij het bot. Bij lichte druk nauwelijks voelbaar. Hoe dieper de druk, hoe krachtiger

Intern

 • Als de pols krachtig is dan is er een intern exces. Pathogenen blokkeren uitwaartse beweging van Qi, Xue en Yang
 • Als de pols zwak is, is er interne leegte. De Qi en Xue zijn te leeg om de pols te kunnen vullen.

Shuo Mai

Rapid

Snel

80-120 slagen per minuut

 • Hitte/Yang exces, door de hitte wordt de circulatie van Qi en Xue opgestuwd
 • Lege hitte/Yin leegte, doordat yin leef is, wordt yang onrustig en wordt de pols sneller

Chi Mai

Slow

Lang-zaam

40-60 slagen per minuut met een regelmatige slag

 • Koude: kou trekt samen en stagneert Qi en Xue waardoor ze langzamer circuleren. Kan zowel door yin exces (langzaam en krachtig) als yang leegte (langzaam en zwak) veroorzaakt worden.
 • Qi Leegte: Doordat er te weinig Qi is, circuleert het bloed langzamer

Shi Mai

Full

Volte

Voelbaar op alle drie de posities en alle drie de dieptes

Is lang, breed, krachtig en geeft een vol gevoel

 • Exces/volte: koude exces, voedselstagnatie, slijm, stagnatie Qi of Xue
   Er is een pathogeen en sterkte Zheng Qi waardoor Qi en Xue in de vaten opbouwt.

Xu Mai

Empty

Leegte

Op alle drie de posities zwak, bij zowel zware als lichte druk. Het bloedvat is breed en slap en er is een gevoel van leegte

 

 

 • Yang en Qi leegte: pols voelt zwak
 • Yin en Xue leegte: bloedvat vult zich onvoldoende

Ruo Mai

Weak

Zwak

De pols is diep, zwak en dun

 • Deficiëntie van Yin, Yang, Qi of Xue
 • Dunne pols: Qi en Xue leegte, deze zijn te zwak om het bloedvat te vullen en het bloed aan te sturen
 • Niet voelbaar op oppervlakkige niveau: Yang deficiëntie
 • Niet voelbaar in de diepte: Yin deficiëntie

Xi Mai

Fine

Fijn/
Dun

Duidelijk voelbare, regelmatige, maar dunne pols

 • Deficiëntie van Qi, Xue en Yin. Xue en Yin kunnen de bloedvaten niet vullen, Qi kan het bloed niet laten circuleren waardoor de vaten niet gevuld worden
 • Exces damp: de damp zit aan de buitenzijde van het bloedvat waardoor deze wordt ingedrukt en dunner wordt

Se Mai

Choppy

Ruw

De pols voelt ruw, met een onregelmatig ritme qua kracht en volte. De pols is ongelijk van vorm. Het bloedvat voelt dun. De pols lijkt langzaam, maar is het niet

 • Als krachtig, exces: Qi en Xue stagnatie, voedselstagnatie of retentie van slijm. Pathogenen blokkeren de bloedvaten waardoor het bloed niet meer goed kan circuleren.
 • Als zwak, leegte: bloedleegte, Jing-leegte, aankomende abortus, zaadlozing. De vaten kunnen onvoldoende gevuld worden waardoor er een ongelijkmatige stroom van Qi en Xue ontstaat.

Hua Mai

Slip-pery

Damp

Het vat voelt rond en olie-achtig aan, als een parel die over een plaat rolt. De pols voelt snel, maar is het niet


 • Voedselstagnatie
 • Slijm of damp
 • Hitte exces
 • Zwangerschap

Xian Mai

Wiry

Koord-vormig

De pols voelt strak, lang en krachtig, als een snaar

 • Lever-/Galblaasaandoeningen, door Qi-stagnatie wordt het bloed voortgestuwd waardoor het bloedvat de vorm van een snaar krijgt.
 • Slijm
 • Pijn
 • Malaria

Jin Mai

Tight

Gespan-nen

De pols is gespannen, strak, krachtig en instabiel. Het voelt alsof het vibreert van links naar rechts. Het voelt alsof het gedraaid is als een dikke draad

 • Interne of externe koude: door de kou trekt het bloedvat samen
 • Voedselstagnatie: kou accumuleert in de middelste warmer en veroorzaakt voedselstagnatie waardoor Qi niet goed kan circuleren
 • Pijn door interne conditie
 • Vaak bij astma die veroorzaakt wordt door koude.